Malarstwo

Kolekcja obrazów – malarskich dokumentów 11 edycji projektu kulturalnego w latach 2008-2018 ,,Pejzaż malowany ziemi łódzkiej‘’ to niezwykła inicjatywa, która została entuzjastycznie przyjęta przez środowisko kulturalne województwa łódzkiego.
Otwarta i zamknięta formuła ,, Pejzażu malowanego…’’ stała się dla twórców profesjonalnych i nieprofesjonalnych, specyficzną przygodą z tradycją kulturową i obyczajami regionu województwa łódzkiego.

Prezentowane dokumenty malarskie obejmują następujące powiaty: pabianicki, poddębicki, opoczyński, zgierski, radomszczański, piotrkowski.

Tematyką kompozycji są przede wszystkim pejzaże, panoramy miast i wsi, architektura sakralna i świecka oraz osobliwości regionu. Artyści malowali swoje obrazy inspirując się zarówno pięknem natury, bądź wydarzeniami w trakcie odbywających się spotkań plenerowych i wycieczek. Stosowali różnego rodzaju środki wyrazu dla podkreślenia atmosfery i swoich wrażeń artystycznych.

Projekt kulturalny ,,Pejzaż malowany ziemi łódzkiej’’ zintegrował środowisko artystyczne regionu, umożliwił artystom dostęp do mediów, a także uświadomił wszystkim, że PLENERYZM stanowi istotną rolę w rozwoju kultury, tradycji i obyczajów.